Từ 19/3/2023, sẽ triển khai luật thế hệ về sự minh bạch cùng tiền công đức

Minh bạch tiền công đức, tài trợ cho lễ hội

với cùng công tác quản lý lễ hội đưa ra bình thường, việc quản lý tiền công đức tại các di tích, đình, chùa luôn là vấn đề “nóng” được dư luận xã hội quan tâm. Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư “Hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội”. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 3 năm 2023.

su-minh-bach-voi-tien-cong-duc-1.jpg (188 KB)

Việc ban hành Thông tư được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý trong lĩnh vực này, qua đó, góp phần minh bạch trong quản lý, thu chi tài chính tiền công đức, lễ hội

Trích từ thông tư về “Tiếp nhận, quản lý, thực hiện kinh phí với cơ quan lễ hội”:

  • “Thông tư 04 lao lý, đối cùng lễ hội do tổ chức nhà nước tổ chức, Ban cơ quan lễ hội có bổn phận phân công cho một đơn vị chức năng chủ trì thực hiện tiếp nhận, quản lý và triển khai kinh phí đơn vị lễ hội. Cơ quan được giao tiếp nhận, quản lý, thực hiện kinh phí có nghĩa vụ mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng thương mại để phản ánh việc tiếp nhận, quản lý và áp dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội theo chế độ chuyển khoản, tiêu chuẩn thanh toán điện tử. Trường hợp tiếp nhận tiền mặt, phải cử người tiếp nhận, mở sổ ghi chép đầy đủ số tiền đã tiếp nhận. Đối với số tiền mặt tạm thời chưa sử dụng thì gửi vào tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng thương mại để cam kết việc quản lý bình yên, minh bạch các khoản kinh phí cho đơn vị lễ hội đã tiếp nhận. Các khoản chi phải có toàn diện hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo điều khoản.”

  • “Đối cùng lễ hội không phải bởi tổ chức nhà nước cơ quan, cơ quan, cá nhân cơ quan lễ hội phải mở sổ sách ghi chép vừa đủ các khoản thu, chi cho công tác tổ chức lễ hội; tự quyết định và chịu bổn phận về việc tiếp nhận, quản lý và áp dụng kinh phí cho công tác đơn vị lễ hội, đảm bảo phù hợp với tôn chỉ, mục đích tổ chức lễ hội và luật pháp của luật pháp.”

Theo thông tư này, các hoạt động thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội phải rất minh bạch từ lễ hội bởi vì đơn vị nhà nước cơ quan cho đến không phải bởi tổ chức nhà nước tổ chức.

su-minh-bach-voi-tien-cong-duc.jpg (168 KB)

Người dân đặt tiền công đức tại chùa Bái Đính

Người đại diện cơ sở tôn giáo tự quyết định và chịu bổn phận về tiền công đức

Tại điều 10 và 11 của thông tư luật pháp, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích đồng thời là cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng thì người đại diện cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng tự quyết định và chịu nghĩa vụ về tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền công đức

Trích từ thông tư về: “Quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ”:

  • Điều 9 Thông tư 04 lao lý, lúc tiếp nhận tiền công đức, tài trợ, phải mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để phản ánh việc tiếp nhận, quản lý và triển khai tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội theo cách thức chuyển khoản, phương thức thanh toán điện tử.

  • Trường hợp tiếp nhận tiền mặt, cử người tiếp nhận, mở sổ ghi chép hoàn toản số tiền đã tiếp nhận. Đối cùng tiền trong hòm công đức (nếu có),định kỳ hằng ngày hoặc hằng tuần sử dụng kiểm đếm, ghi tổng số tiền tiếp nhận; các khoản tiền đặt không đúng nơi pháp luật, không phù hợp với việc thực hiện nếp sống hiện đại tại di tích được thu gom để kiểm đếm hoặc bỏ vào hòm công đức để kiểm đếm chung. Đối cùng số tiền mặt tạm thời chưa sử dụng thì gửi vào tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để bảo đảm việc quản lý an ninh, minh bạch các khoản công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội đã tiếp nhận.

  • Trường hợp tiếp nhận giấy tờ có giá, phải mở sổ ghi tên giấy tờ có giá, số tiền ghi trên giấy tờ có giá, cơ quan phát hành. Cơ quan, cá nhân là chủ chiếm hữu hoặc được giao quản lý, áp dụng di tích chịu bổn phận quản lý, triển khai giấy tờ có giá, bao hàm thanh toán trước hạn hoặc thanh toán khi tới hạn, tùy theo đề nghị quản lý và nguyện vọng của tổ chức, cá nhân hiến, tặng cho (nếu có).

  • Trường hợp tiếp nhận kim khí quý, vàng, phải mở sổ ghi tên kim khí quý, kim cương và giá trị tương ứng theo tư liệu bởi cơ quan, cá nhân hiến, biếu, cho cung ứng. Đơn vị, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, triển khai di tích chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện kim khí quý, rubi, bao hàm đơn vị bán đấu giá, bán cho ngân hàng thương mại hoặc đưa vào Lưu lại, trưng bày tại di tích, tùy theo đề nghị quản lý và nguyện vọng của tổ chức, cá nhân hiến, tặng cho (nếu có).

su-minh-bach-voi-tien-cong-duc-2.jpg (168 KB)

Người dân bỏ tiền công đức, tiền giọt dầu trên ban thờ ở chùa Bái Đính

Cũng theo Thông tư 04, tiền công đức, tài trợ cho di tích được trích 1 phần để tạo nguồn kinh phí tu xẻ, phục hồi đối với các di tích khác trên địa bàn cấp tỉnh. Việc điều tiết một phần số thu công đức, tài trợ giữa các di tích nhằm áp dụng có tác dụng tiền công đức, tài trợ, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị dấu ấn văn hoá tầm thường của địa phương.

Bên cạnh việc người đại diện quản lý tiền công đức thì người công đức cũng sẽ nhận được 1 phiếu công đức chứng nhận cho việc thiện của mình. Tại In Đức Thành, chúng tôi cung ứng dịch vụ in phiếu công đức cho đình, chùa, tòa tháp tâm linh giá cả phù hợp, giao hàng toàn quốc. Nội dung chi tiết phấn kích liên hệ:

doanh nghiệp TNHH sản xuất VÀ DỊCH VỤ Rubee

VPGD & Xưởng sản xuất: Ngõ Giếng, Đông Các, Đống Đa, Hà Nội.

Hotline: 0936 438 238

ĐC: Số 9, ngõ 111/12 Cầu Cốc, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN