Thủ tục xin cấp phép in lịch độc quyền

Điều kiện để có giấy phép xuất bản lịch độc quyền

  • bạn dạng thảo design lịch thuộc quyền sở hữu của bạn, tức là sẽ không xảy ra bất cứ tranh chấp về bạn dạng quyền với cá nhân, đơn vị nào khi sử dụng bạn dạng thảo lịch này.
  • nội dung trong phiên bản thảo lịch độc quyền của bạn không vi phạm vào Luật Xuất phiên bản hay các pháp luật khác của điều khoản.

Xin cấp giấy phép xuất bản lịch độc quyền ở đâu?

you có thể đến bất cứ nhà xuất bạn dạng nào để xin giấy phép xuất bạn dạng. Rubee là bạn hàng dài năm với nhà xuất phiên bản cấp phép phát triển lịch độc quyền, chúng tôi sẽ hỗ giúp đỡ you có giấy phép nhanh lẹ.

Hồ sơ xin cấp phép xuất bạn dạng lịch độc quyền gồm những gì?

Để thủ tục cấp phép được diễn ra gấp rút, bạn cần sẵn sàng một bộ hồ sơ, gồm:

  • Mẫu đơn xin cấp giấy phép xuất phiên bản cần ghi rõ các thông tin cần thiết về tổ chức, cá nhân xin giấy phép. Ngoài điều đó cần cung cấp đề tài của lịch xuất bạn dạng gồm có tên cuốn lịch, số trang in, khổ giấy, số lượng bạn dạng in,… theo mẫu.
  • 02 phiên bản thảo lên ý tưởng lịch độc quyền gửi nhà xuất phiên bản.
  • phiên bản bảo đảm in thực hiện đúng như là chủ đề xin phép xuất phiên bản, không được tự ý sửa đổi, tẩy xóa, chuyển nhượng giấy phép xuất phiên bản cho các tổ chức hay cá nhân khác dưới bất cứ hình thức nào.

Sau lúc thu được hồ sơ xin cấp phép, nhà xuất bản sẽ làm việc đọc duyệt sơ bộ. Nếu hồ sơ của bạn hợp lệ, đúng cùng điều khoản bình thường thì nhà xuất bản sẽ cung cấp giấy phép xuất bạn dạng cho you. Sau khi được cấp phép you có thể gửi hồ sơ này lại cho cơ quan in ấn để làm việc in lịch độc quyền.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN